dilluns, 4 de maig de 2020

LA CENTENA


Bon dia Minions,
Avui anem a aprendre què són les CENTENES, però per fer-ho abans hem de recordar algunes coses.

Recordem:

Què és una unitat?  
Una unitat és un element diferenciat i complet.

Què és una desena?
Una desena és l’agrupament de deu unitats.


Ara pensem una mica… si una UNitat és un element i una DESena son deu unitats, una CENTena seran? CENT UNITATS!!! Veieu que fàcil?

Amb un dibuix ho veurem més clar:


Les centenes s’escriuen de la manera següent:

100 Cent

200 Dos-cents

300 Tres-cents

400 Quatre-cents

500 Cinc-cents

600 Sis-cents

700 Set-cents

800 Vuit-cents

900 Nou-cents


Les centenes són nombres de tres xifres: una a les unitats, una a les desenes i una a les centenes. A classe ja hem treballat amb unitats i amb desenes, i hem après a escriure aquests nombres tant amb números com amb lletres. Ara haurem d'aprendre a fer el mateix amb les centenes.

Per fer-ho, haurem d’identificar quin nombre hi ha a les centenes, quin a les desenes i quin a les unitats per tal de poder escriure’l sencer. Per exemple:

C  D  U
3  9  2

Podem veure que trobem un 3 a les centenes, un 9 a les desenes i un 2 a les unitats. Com escriuríem aquest nombre? Doncs de la manera següent:

Tres-cents noranta-dos

Així, cada nombre de tres xifres l’escriurem en funció dels nombres que trobem a les seves centenes, desenes i unitats. A continuació trobareu un seguit d’exemples:

121   Cent vint-i-u

234  Dos-cents trenta-quatre

382  Tres-cents vuitanta-dos

455 Quatre-cents cinquanta-cinc

513   Cinc-cents tretze

674  Sis-cents setanta-quatre

743  Set-cents quaranta-tres

868  Vuit-cents seixanta-vuit

999  Nou-cents noranta-nou

És molt important saber contar amb centenes per què els nombres grans ens envolten per tot arreu. 


¿QUÈ HEM DE FER?

1. Podrieu trobar 5 exemples sobre quan utilitzariem nombres de tres xifres en el nostre dia a dia? 

El meu exemple és la durada de la pel·lícula que vaig veure ahir a la tarda: 121 minuts. 

2. Per poder practicar l'escriptura d'aquests nombres que són una miqueta més llargs, teniu la fitxa següent: 
Molts d'ànims!!! Ho esteu fent súper bé!!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada